آلودگی خاک بوسیله عوامل بیماریزا

خاک به روشهای زیر آلوده میشود:

۱ ) ارگانیسم های آلوده به باکتری – کرم و ویروس دفع شده توسط انسان و حیوان

۲ ) ارگانیسم های بیماریزای حیوانات که در اثر تماس مستقیم افراد با خاک آلوده به مواد دفعی اتفاق می افتد و باعث بیماریهای مشترک انسان و حیوان می شود مثل: سیاه زخم – تب کیو – لارو کرم های مهاجر – آبله میمون – کرونا و …

۳ ) ارگانیسم های بیماریزایی که به طور طبیعی در خاک یافت می شوند.

 

سموم شیمیایی از روشهای زیر وارد خاک می شوند:

۱ ) کاربرد مستقیم در خاک

۲ ) سمپاشی و برگشت مستقیم ذرات سموم معلق در هوا به زمین

۳ ) سموم جذب شده در سطح ذرات خاک معلق در هوا و نشست در زمین

۴ ) بقایای نباتاتی که به خاک اضافه شده و سموم جذب شده توسط موجودات زنده ساکن در خاک

۵ ) فاضلاب پالایشگاهها و کارخانجات صنعتی

از طریق کنترل مجراهای ورود مواد بیماریزا و ارگانیسمهای آلوده کننده به خاک، میتوان جلوی آلودگی خاک را گرفت .

 

درباره سردبیر

این مطلب را نیز مطالعه کنید

مهمترین داده های مورد نیاز دستگاه کنترل ذرات

مهمترین داده های مورد نیاز دستگاه کنترل ذرات آلاینده هوا عبارتند از: ۱ ) خواص …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: متن محافظت شده است !!