زیستگاه مدرن

نوشته های زیستگاه مدرن

مرحله گزارش نویسی ارزیابی اثرات زیست محیطی

مرحله گزارش نویسی ارزیابی اثرات زیست محیطی :

فرم گزارشهای ارزیابی اثرات زیست محیطی باید توسط مجریان پروژه طراحی و قبل از شروع به کار (جهت دریافت مجوز شروع به کار) به کارشناس محیط زیست مسوول ارزیابی ارائه شوند.


فرمهای گزارش باید بر اساس اصول حفاظت از محیط زیست طراحی شوند نه سود و منافع مجری. بنابراین جهت جلوگیری از هرگونه مناقشه بین مجریان طرح و متولیان امور محیط زیست در دولت، حتما می بایست این فرمها را در مرحله پیش امکان سنجی طراحی و به ثبت برسانند. این فرمها باید دقیق و شفاف (جامع و کامل) طراحی شوند و جلوی هرگونه سوء استفاده احتمالی مجری از قانون را بگیرند.

این گزارشات به دولت – مسوولین و متولیان زیست محیطی کمک می کند در مورد تایید طرح بهتر تصمیم گیری کنند و هرچه فرمهای گویاتری طراحی شود، روند بازرسی و گزارشگیری سریعتر و دقیقتر خواهد شد و مجری میتواند از همان اول با عنایت به مفاد موجود در فرمهای گزارش، ترتیبی اتخاذ نماید که بهترین بازده با کمترین اثرات زیست محیطی را دارا باشد.

همچنین این فرمها به مردم و افراد ذینفع و سرمایه گذاران نیز کمک میکند تا طرح پیشنهادی را بهتر درک کرده و با مزایای طرح پیشنهادی و نیز اثرات جنبی آن بیشتر آشنا شوند و همکاری مناسبی با دست اندرکاران پروژه ها در محل اجرا و بهره برداری داشته باشند.

هر گزارش EIA باید شامل موارد زیر باشد:

1 ) خلاصه مدیریتی که بصورت علمی و تکنیکی نوشته نمیشود تا برای عموم قابل فهمتر باشد.

2 ) توصیف و تشریح اهداف پروژه پیشنهاد شده

3 ) تشریح کامل طرح پیشنهادی و پاسخگویی مسوولانه به انتقادات و پیشنهادات ارائه شده توسط ذینفعان و انعطاف پذیری جهت تغییر به اصلح

4 ) ارائه تصویر مناسبی از ارتباط بین پروژه پیشنهاد شده و کاربری های فعلی زمین مورد نظر جهت اجرا و سایر سیاستگذاریها

5 ) توصیف شرایط مورد انتظار اجتماعی – اقتصادی و بیوفیزیکی و .. از پیاده سازی طرح ( در زمان ارائه پیشنهاد )

6 ) ارزیابی اثرات علاوه بر شفاف بودن باید شامل روشهای پیش بینی و تکنیک های تجزیه و تحلیل باشد.

7 ) توافق قبل از اجرای پروژه در مورد نکات مبهم ناشی از کمبود اطلاعات و داده های پایه بین مجری و مسئولین دست اندرکار

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: از اینکه بجای تقلب و کپی کردن دانش دیگران در سایت خود، از دانش شخصی خودتان استفاده میکنید بسیار خرسندیم.