تبیین مراحل اول،دوم و سوم آمایش سرزمین

مرحله اول: تعیین اهداف و شرح خدمات نیازهای دولت – نیازهای مردم – تعیین حوزه برنامه ریزی منطقه و توافق بر روی اهداف خرد و کلان به همراه تعیین شرح خدمات برنامه   مرحله دوم: سازمان دهی اقدامات تعیین اقدامات لازم شناسایی فعالیت های مورد نیاز انتخاب گروه برنامه ریزی تهیه برنامه زمان بندی برای فعالیت […]

error: از اینکه بجای تقلب و کپی کردن دانش دیگران در سایت خود، از دانش شخصی خودتان استفاده میکنید بسیار خرسندیم.