مراحل ارزیابی استراتژیک زیست محیطی

مراحل ارزیابی استراتژیک زیست محیطی عبارتند از: 1. شناسایی پروژه و محیط زیست و اجتماعی: در این مرحله، پروژه یا فعالیت مورد نظر شناسایی می‌شود و محیط زیست و اجتماعی که تأثیرات پروژه بر آن‌ها ممکن است داشته باشد، بررسی می‌شود.  این مرحله شامل بررسی محیط زیستی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که در آن […]

error: از اینکه بجای تقلب و کپی کردن دانش دیگران در سایت خود، از دانش شخصی خودتان استفاده میکنید بسیار خرسندیم.