ساختار قانونمند ارزیابی استراتژیک زیست محیطی

ساختار قانونمند ارزیابی استراتژیک زیست محیطی: در اکثر کشورها، قوانین و مقرراتی برای ارزیابی استراتژیک زیست محیطی وجود دارد. این قوانین و مقررات به منظور حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تأثیرات منفی بر آن، تدوین شده است.  به عنوان مثال در ایالات متحده، قانون محیط زیست ملی (National Environmental Policy Act) که در […]

error: از اینکه بجای تقلب و کپی کردن دانش دیگران در سایت خود، از دانش شخصی خودتان استفاده میکنید بسیار خرسندیم.