فاکتورهای ارزیابی اثرات اقتصادی و بودجه ای

فاکتورهایی که جهت ارزیابی اثرات اقتصادی و بودجه ای مورد استفاده قرار میگیرند به شرح زیر می باشند: 1 ) مدت زمان ساخت و اجرای پروژه 2 ) تعداد نیروی کار مورد نیاز برای هر مرحله 3 ) امکانات محلی و مهارت های مورد نیاز 4 ) کسب درآمد و حق و مزایای کارکنان 5 […]

error: از اینکه بجای تقلب و کپی کردن دانش دیگران در سایت خود، از دانش شخصی خودتان استفاده میکنید بسیار خرسندیم.