نوع فعالیت‌ها تحت عنوان استراتژیک زیست محیطی

چه نوع فعالیت‌هایی می‌تواند تحت عنوان استراتژیک زیست محیطی ارزیابی شود؟ فعالیت های مختلفی می‌توانند تحت عنوان استراتژیک زیست محیطی ارزیابی شوند، از جمله: 1 ) برنامه های توسعه اقتصادی: ارزیابی تأثیرات زیست محیطی برنامه های توسعه اقتصادی، از جمله برنامه های توسعه شهری، برنامه های توسعه صنعتی و برنامه های توسعه پایدار روستایی، از […]

error: از اینکه بجای تقلب و کپی کردن دانش دیگران در سایت خود، از دانش شخصی خودتان استفاده میکنید بسیار خرسندیم.