انتخاب گزینه های بهینه در ارزیابی اثرات زیست محیطی

همانگونه که میدانید علاوه بر بالا بودن هزینه ارزیابی، اعمال تغییرات ثانویه جهت تصحیح پروژه به نفع محیط زیست، هم زمانبر بوده و هم هزینه های گزاف به پیمانکاران و مجریان طرح تحمیل میکند و طبیعتا مخالفان زیادی دارد که در نهایت میتواند به کنار گذاشته شدن کامل اصول EIA و پاک کردن صورت مسئله […]

error: از اینکه بجای تقلب و کپی کردن دانش دیگران در سایت خود، از دانش شخصی خودتان استفاده میکنید بسیار خرسندیم.