طرح سرمایه گذاری محیط زیست

مراحل ارزیابی زیست محیطی طرح های سرمایه گذاری

مراحل ارزیابی زیست محیطی طرح های سرمایه گذاری

مستندات مورد نیاز جهت اظهارنظر مدیریت HSE در خصوص طرح های ارائه شده توسط متقاضیان سرمایه گذاری:

الف) رعایت موارد و استانداردهای لحاظ شده توسط سرمایه گذاران قبل از انجام و شروع پروژه در بخش بهداشت به شرح ذیل می باشد:

۱- چنانچه طرح سرمایه گذار از جمله طرح های نیازمند به ارزیابی خطرات بهداشتی (HHA) باشد، آیا طرح دارای پیوست سلامت می باشد؟

۲- چنانچه طرح سرمایه گذار مشمول بند ۱ نباشد، موارد ذیل قبل از ارسال طرح به مدیریت HSE نیاز به ارائه توسط سرمایه گذار دارد:

– دارا بودن مجوز بهداشت (در صورت نیاز)

– مشخصات کلی طرح

– ارزیابی ریسک های بهداشتی در طرح و تمهیدات پیش بینی شده جهت قابل پذیرش نمودن ریسک ها

– عوامل زیان آور شغلی و محیطی طرح از نظر فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، روانی و ارگونومیکی و تمهیدات پیش بینی شده جهت جلوگیری از آنها

ب) رعایت موارد و استانداردهای لحاظ شده توسط سرمایه گذاران قبل از انجام و شروع پروژه در بخش محیط زیست به شرح ذیل می باشد:

۱- چنانچه طرح سرمایه گذار از جمله طرح های نیازمند به ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) باشد، آیا طرح دارای EIA می باشد؟

۲- چنانچه طرح سرمایه گذار مشمول الزام به دارا بودن EIA نباشد، سوالات ذیل قبل از ارسال طرح به مدیریت HSE نیاز به پاسخگویی شفاف توسط سرمایه گذار دارد:

– نشانی دقیق محل پیشنهادی واحد (بانضمام کروکی محل مورد تقاضا)

– مختصات جغرافیایی

– مساحت زمین و زیربنای تاسیسات

– تشریح کاربری های اطراف منطقه مورد نظر

– فاصله از مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست

– نوع محصول

– ظرفیت تولید سالانه

– نوع و میزان مواد اولیه مصرفی و بینابینی

– نوع و میزان سوخت مصرفی

– تشریح و تصریح جزییات فرایند تولید بانضمام ترسیم فلودیاگرام و بلوک دیاگرام تولید

– میزان و نحوه دفع پسابهای بهداشتی

– میزان و ظرفیت تصفیه خانه پساب صنعتی و میزان لجن تولیدی و نحوه دفع

– نوع، میزان تولید و نحوه دفع پسماندهای خطرناک

– نوع، میزان تولید و نحوه دفع پسماندهای صنعتی

– نوع و میزان آلاینده های منتشره

– نحوه کنترل آلودگی

ج) رعایت موارد و استانداردهای لحاظ شده توسط سرمایه گذاران قبل از انجام و شروع پروژه، در بخش ایمنی، آتش نشانی، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران به شرح ذیل می باشد:

– نوع و اسامی سیستم های اعلام و اطفاء حریق CO2 Protection و F&G و سایر سیستم های مورد استفاده.

– آیا Ring آب آتشنشانی و یا سیستم های فوماتیک در نظر گرفته شده است؟

– آیا استاندارد مورد تایید وزارت نفت از جمله IPS و NFPA در محاسبات لحاظ گردیده است؟

منبع مطلب : پورتال سرمایه گذاری

درباره سردبیر

این مطلب را نیز مطالعه کنید

اثرات زیست محیطی

مفهوم اثرات زیست محیطی

مفهوم اثرات زیست محیطی همانگونه که از عنوان این متن پیداست، میخواهیم در مورد محیط …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: متن محافظت شده است !!