کنوانسیون بازل

کنوانسیون روتردام، بازل و استکهلم

کنوانسیون روتردام

(به‌طور رسمی، کنوانسیون روتردام در مورد رویه رضایت قبلی آگاهانه برای برخی از مواد شیمیایی خطرناک و سموم دفع آفات در تجارت بین‌المللی)

یک معاهده چندجانبه برای ارتقاء مسئولیت‌های مشترک در رابطه با واردات مواد شیمیایی خطرناک است.

این کنوانسیون باعث تبادل اطلاعات آزاد می‌شود و از صادرکنندگان مواد شیمیایی خطرناک برای استفاده از برچسب زدن مناسب استفاده می‌کند، شامل دستورالعمل‌های لازم برای استفاده ایمن و اطلاع‌رسانی به خریداران از هرگونه محدودیت یا ممنوعیت شناخته شده‌است. کشورهای امضاکننده می‌توانند تصمیم بگیرند که اجازه واردات مواد شیمیایی ذکر شده در این پیمان را مجاز یا ممنوع اعلام کنند، و کشورهای صادرکننده موظف هستند از صلاحیت تولیدکنندگان خود اطمینان حاصل کنند.

در سال ۲۰۱۲، دبیرخانه‌های کنوانسیون‌های بازل و استکهلم و همچنین بخشی از UNEP از دبیرخانه کنوانسیون روتردام، در خدمت سه دبیرخانه به یک دبیرخانه واحد ادغام شدند.

نهمین نشست کنفرانس روتردام از ۲۹ آوریل تا ۱۰ مه ۲۰۱۹ در ژنو، سوئیس برگزار شد.

آدرس سایت کنوانسیون روتردام

آدرس سایت کنوانسیون استکهلم و بازل

متن فارسی معاهده کنواسیون بازل

مواد تحت پوشش این کنوانسیونها عبارتند از :

مواد تحت پوشش این کنوانسیون

 1. ۲٬۴،۵-T و نمک و استرهای آن
 2. الکلر
 3. آلدیکارب
 4. آلدرین
 5. پنبه نسوز – اکتینولیت، آنتوفیلیت، Amosite, Crocidolite و ترمولیت تنها
 6. بنومیل (فرمول‌های خاص)
 7. Binapacryl
 8. کپتافول
 9. کربوفوران (فرمول‌های خاص)
 10. کلردان
 11. کلردی‌مفورم
 12. کلروبنزیلات
 13. ددت
 14. دی الدرین
 15. دی‌نیترو-اورتو-کرزول و نمکهای آن
 16. دینوسب و نمکها و استرهای آن
 17. ۱٬۲-دیبرمو اتان (EDB)
 18. آندوسولفان
 19. ۲٬۱-دی‌کلرواتان
 20. اتیلن اکساید
 21. فلوئوراستامید
 22. هگزاکلروسیکلو هگزان (ایزومرهای مختلط)
 23. هپتاکلر
 24. هگزاکلروبنزن
 25. گامابنزن هگزاکلراید
 26. ترکیبات جیوه از جمله ترکیبات جیوه غیر آلی و آلی فلزی
 27. متامیدوفوس (فرمول‌های خاص)
 28. متیل پاراتیون (فرمول‌های خاص)
 29. مونوکروتوفوس
 30. پاراتیون
 31. پنتاکلرو فنل و نمکها و استرهای آن
 32. فسفامیدون (فرمول‌های خاص)
 33. بی فنیل‌های پلیمری (PBB)
 34. بیفنیل پلی‌کلر شده (PCB)
 35. ترفنیل‌های پلی کلر دار (PCT)
 36. تترااتیل‌سرب
 37. سرب تترامتیل
 38. تیرام (فرمول‌های خاص)
 39. توکسافن
 40. ترکیبات تریبوتیلین
 41. تریس (۲٬۳-دیبروموپروپیل) فسفات (TRIS)
 42. موادی که علاوه بر کنوانسیون پیشنهاد شده‌اند
 43. کمیته بررسی شیمیایی کنوانسیون روتردام تصمیم گرفت[۳] به هفتمین کنفرانس نشست احزاب در سال ۲۰۱۵ توصیه کند که لیست مواد شیمیایی زیر را در پیوست III کنوانسیون در نظر بگیرد:
 44. آزبست کرایزوتیل (بحث از جلسه قبلی کنفرانس احزاب به تعویق افتاد).
 45. فنتیون (فرمولاسیون بسیار کم حجم (ULV) در یا بیشتر از ۶۴۰ گرم ماده فعال / L)
 46. فرمولاسیون مایع (کنسانتره قابل امولسیون و کنسانتره محلول) حاوی دی کلرید پاراکوات در یا بالاتر از ۲۷۶ گرم در لیتر، مربوط به یون پاراکوات در یا بالاتر از ۲۰۰ گرم در لیتر
 47. تریکلورفون

درباره سردبیر

این مطلب را نیز مطالعه کنید

کنوانسیون وین

متن انگلیسی کنوانسیون وین

لایه اوزون لایه ای در اتمسفر زمین می باشد که در مقابل اشعه مضر فرابنفش …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: متن محافظت شده است !!