ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست

سیستم مدیریت محیطی

سیستم مدیریت محیطی (EMS) چارچوبی است که به سازمان کمک می کند تا از طریق بررسی، ارزیابی و بهبود عملکرد زیست محیطی خود به اهداف زیست محیطی خود دست یابد. فرض بر این است که این بررسی و ارزیابی منسجم فرصت هایی را برای بهبود و اجرای عملکرد زیست محیطی …

Read More »

فرآیند ارزیابی اثرات توسعه EIA

برای اینکه بدانیم یک پروژه تحقیقاتی چگونه و تا چه اندازه میتواند اثرات مثبت یا منفی بر محیط زیست اطراف داشته باشد بهترین راه ، انجام مراحل ارزیابی اثرات توسعه است. اولین گام غربالگری است یا همان مشاهده – بررسی و نظاره گری محیط و جوانب پروژه . به این …

Read More »

ارزیابی اثرات زیست محیطی,EIA

ارزیابی توسعه محیط زیست

ارزیابی اثرات زیست محیطی, (Environment Impac Assessment) :EIA از EIA به عنوان ابزاری جهت ارزیابی و سنجش میزان تاثیر گذاری پدیده ها بر ساختار محیط زیست، یاد می شود. مکانیسمهای رسمی و حقوقی و روشهای مدون تعیین اندازه و میزان اثر گذاری عوامل دخیل در دگرگونی یا تخریب محیط زیست …

Read More »

مفهوم اثرات زیست محیطی

اثرات زیست محیطی

مفهوم اثرات زیست محیطی همانگونه که از عنوان این متن پیداست، میخواهیم در مورد محیط زیست و آثار مثبت و منفی دخالت نوع بشر در نظم طبیعی آن صحبت کنیم. از زمانی که انسان ساخت ابزار و روشن کردن آتش را اموخت، ذهن وی به تکامل – گسترش قلمرو و …

Read More »

مفهوم توسعه پایدار | توسعه پایدار اکولوژیکی

توسعه پایدار

مفهوم توسعه پایدار | توسعه پایدار اکولوژیکی توسعه پایدار (Sustainable Development)یک هدف اجتماعی است. مختص یک سازمان و نهاد نیست و کلیه آحاد جامعه میبایست برای دستیابی به آن تلاش کنند. بیایید توسعه پایدار را تعریف کنیم: تامین نیازهای اساسی، ارتقاء و بهبود سطح زندگی کل اقشار یک جامعه ایجاد …

Read More »

فرآیند برنامه ریزی در محیط زیست

vironmental-Impact-Evaluation-Process

فرآیند برنامه ریزی در محیط زیست یافتن بهترین راه حل برای رسیدن به هدف، در کمترین زمان و با بیشترین بازده – کمترین تلفات و هزینه؛ ایده آل ترین نوع برنامه ریزی است . برای این نوع برنامه ریزی؛ ابتدا می بایست مطالعه دقیق حول و حوش موضوع مسئله داشته …

Read More »

مراحل ارزیابی زیست محیطی طرح های سرمایه گذاری

طرح سرمایه گذاری محیط زیست

مراحل ارزیابی زیست محیطی طرح های سرمایه گذاری مستندات مورد نیاز جهت اظهارنظر مدیریت HSE در خصوص طرح های ارائه شده توسط متقاضیان سرمایه گذاری: الف) رعایت موارد و استانداردهای لحاظ شده توسط سرمایه گذاران قبل از انجام و شروع پروژه در بخش بهداشت به شرح ذیل می باشد: ۱- …

Read More »

روشهای ارزیابی اثرات زیست محیطی؛ چک لیست

طرحهای سرمایه گذاری

روشهای ارزیابی اثرات زیست محیطی؛ چک لیست برای ارزیابی اثرات محیط زیست، یکی از متداول ترین کارها تهیه چک لیست است. چک لیست ها خلاصه ای از انواع آثار زیست محیطی پروژه هستند و امکان تجزیه و تحلیل مقدماتی ( در یک نظر ) را به ارزیاب میدهند. نقاط قوت …

Read More »

الگوریتم ژنتیک راه حلی برای برنامه ریزی محیطهای در هم تنیده با جمعیت زیاد

الگوریتم ژنتیک_1

الگوریتم ژنتیک راه حلی است برای برنامه ریزی محیطهای در هم تنیده با جمعیت زیاد . الگوریتم ژنتیک یکی از الگوریتم های پرکاربرد و محبوب برای حل مسائل سخت می باشد و به وفور از الگوریتم ژنتیک باینری استفاده می شود. مفهوم آسان و قابل درک این الگوریتم آن را …

Read More »

توان محیط زیست

توان محیط زیست

توان محیط زیست تعریف فیزیکی توان : مقدار انرژی است که در واحد زمان مصرف میشود. اگر منبع انرژی وجود نداشته باشد، هیچ توانی هم مصرف نمیشود چه زمان بگذرد و چه ثابت بماند . پس برای حرکت و تکاپور به انرژی نیاز داریم که در طول زمان پایدار بماند …

Read More »
error: متن محافظت شده است !!