فناوری زیستیار

تعریف فناوری زیستیار

فناوری زیستیار, زیستگاه مدرن

اصطلاح “فناوری زیستیار” به مجوعه فنون و راهکارهای عملی مبتنی براساس آخرین پیشرفتهای دانش روز دنیا گفته میشود که هدف آن خدمت به محیط زیست – جلوگیری از تخریب زیست بومها و یاری در نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از زیر ساختهای طبیعی جهان هستی است. این اصطلاح برای اولین بار …

Read More »

تعریف امواج الکترومغناطیسی و تاثیر آن بر بدن انسان

تاثیر امواج الکترومغناطیسی بر بدن

تعریف امواج الکترومغناطیسی و تاثیر آن بر بدن انسان تفاوت در پتانسیل الکتریکی بین دو نقطه از یک محیط، منجر به تغییر ولتاژ می شود و تفاوت در ولتاژ هم ، میدان الکتریکی ایجاد میکند. اگر الکترونها از جایی که ولتاژ بیشتری دارد به قسمتی که ولتاژ کمتری دارد در …

Read More »

تمهیدات ویژه محیط زیستی برای تکنولوژی های پیشرفته

تکنولوژی سبز

تمهیدات ویژه محیط زیستی برای تکنولوژی های پیشرفته اساس جامعه پیشرفته در کشورهای توسعه یافته بر پایه سوخت های فسیلی بنا شده است و نتیجه آنهم تغییرات آب و هوا و گرمایش زمین است. پیشبرد اهداف مبتنی بر تکنولوژی، انباشت سرمایه از طریق فروش محصولات مدرن و ساخت بازارهای میلیارد …

Read More »
error: متن محافظت شده است !!