شرح وظایف یک برنامه ریز محیط زیست

برنامه ریزان محیط زیست با تمرکز بر پایداری یک طرح شهری، تلاش می کنند تا تأثیر زیست محیطی معماری، لجستیک، سیستم ها و سایر جنبه های یک پروژه توسعه را کاهش دهند.

 لیست زیر شامل مسئولیت های معمولی است که یک برنامه ریز زیست محیطی ممکن است با آن مواجه شود:

 

۱ ) تهیه پیش نویس طرح ها، شماتیک ها و نقشه ها از انواع مختلف با دست و از طریق برنامه های کامپیوتری

۲ ) ارتباط با تیم های برنامه ریزی دیگر، نمایندگان صنعتی، لابی ها، توسعه دهندگان، سهامداران عمومی و خصوصی و اعضای عمومی

۳ ) ایجاد درخواست ارائه پیشنهادات برای توسعه و مناقصه ارزیابی پیشنهادات ارائه شده

۴ ) ارائه درخواست‌هایی برای اصلاح آیین‌نامه‌ها و معافیت یا شفاف‌سازی مقررات و سیاست‌هایی که بر پروژه تأثیر می‌گذارد.

۵ ) تدوین استراتژی، توسعه، و مدیریت برنامه ریزی و تدارکات  مرحله به مرحله

۶ ) توسعه و نظارت بر اجرای مراحل فرآیند برنامه ریزی از طریق سطوح مختلف کار

 

مفاد برنامه عملیاتی یک برنامه ریز محیط زیست :

 1. از انطباق با نهادهای نظارتی، ارائه دهندگان خط مشی و مسوولین امور حقوقی اطمینان حاصل کند
 2. با قاطعیت ایده ها و راه حل های پروژه را به ذینفعان داخلی و خارجی منتقل کند
 3. نقشه ها، عکس های هوایی، داده ها و گزارش های تحقیقات میدانی را مرور کند و داده ها را برای برنامه ریزی استفاده تفسیر کند
 4. به عنوان یک ذینفع و نیز به عنوان یک تصمیم گیرنده، ( به نفع دو طرف ) تحقیقات عمومی در مورد توسعه زمین یا منابع را تسهیل کند
 5. پردازش مدارک و مجوزهای مربوط به منطقه بندی و سایر فرآیندهای نظارتی
 6. تهیه گزارش در مورد استفاده از زمین، اثرات زیست محیطی و اثرات انسانی. 
 7. از طریق تلفن، در جلسات، و در ارائه با مشتریان و سهامداران ارتباط برقرار کند
 8. در کار کمیته برای توسعه زمین و منابع، مدیریت و سرپرستی شرکت کند
 9. انجام بازرسی های محل در این زمینه برای توسعه آینده پیشرفت ساخت و ساز، هم “تصویر بزرگ” و هم روند اجرای جزئیات را نظارت کند
 10. پروژه ها و وظایف بهسازی محیطی را مدیریت کند
 11. ارائه اطلاعات به ذینفعان داخلی و خارجی، که ممکن است شامل عموم مردم، اشخاص ذینفع، مقامات دولتی و پیمانکاران باشد.
 12. به درخواست های مشتری توجه کند – با همه ذینفعان مشورت نماید و به آنها پاسخ دهد.
27 بازدید