وظایف برنامه ریزان ارشد محیط زیست

برنامه ریزان ارشد محیط زیست اغلب دارای تجربه گسترده ای هستند که باعث می شود علاوه بر مهارت های منظم، برای مدیریت وظایف مدیریتی یا اداری نیز مناسب باشند.

با در نظر گرفتن این موضوع، نقش برنامه ریز ارشد محیط زیست باید به صورت زیر باشد:

 1. تعاملات مثبت و ایمن گروه کاری را تسهیل کند.
 2. محدوده پروژه، برنامه زمانی، معیارها و بودجه را مورد مطالعه قرار دهد.
 3. پروتکل های نظارتی و بهترین شیوه های حرفه ای را از طرف پروژه و تیم اعمال کند
 4. مدیریت تست تجهیزات و کالیبره کردن تجهیزات و ابزار نظارت بر مدیریت سوابق، نگهداری و تخریب؛ انجام داده و پیشنهادهای تجاری برای اهداف مالی ارائه دهد.
 5. در تضمین کیفیت شرکت کند .داده های میدانی مناسب  را سازماندهی و پیگیری کند و درگیر کارهایی مانند تهیه گزارش و اطمینان از ارسال به کلیه ذینغعان باشد
 6. نظارت بر کار میدانی (بررسی، ثبت سایت، آزمایش، نظارت و یکپارچگی داده ها)
 7. چندین خدمه میدانی به عنوان اولین نقطه تماس برای ارتباط با ذینفعان داخلی و خارجی شناسایی و استخدام کند
 8. در گزارش وضعیت میدانی و ارائه یافته های تیم، ورود و اعمال وظیفه کند.
 9. در امر تحقیق و اجرای فناوری های جدید با پیشرفت های جدید در زمینه برنامه ریزی زیست محیطی همراه و به روز باشد
 10. در کمیته‌های کلان توسعه سیاست و مقررات در صنعت شرکت کند ( برنامه ریزی استراتژیک  ) و بخشی از تصمیم سازی ها را بر عهده بگیرد.
 11. در کمیته های تحقیق و توسعه برنامه های آموزشی جدید در صنعت شرکت کند و اطلاعات جامعی از روند آنچه در جامعه برنامه ریزان محیط زیست در دنیا می گذرد داشته باشد.
 12. در سمینارها و اجتماعات، شرکت کرده و نقش سازنده داشته باشد.
31 بازدید