×

مدیریت بحران و هوش مصنوعی

چاقو یک ابزار است که میتواند استفاده های خوب و …

راهکارهای کنترل محدوده شهری در مکاتب مختلف شهر سازی

از قدیم الایام ، تصرف و استفاده از سرزمین ها …

اگر میخواهید یک برنامه ریز زیست محیطی شوید باید بدانید:

برنامه ریزی زیست محیطی برنامه ریزی شهری و منطقه ای …

کاهش مصرف منابع و کاهش تولید آلودگی در شهر

یکی از راهکارهای رسیدن به توسعه پایدار شهری؛ کاهش مصرف …

راهکارهای پیشنهاد شده جهت نیل به مقصود: “شهر پایدار”

در پست دیروز در مورد مفهوم عامیانه توسعه پایدار صحبت …

مبنای نظریه توسعه پایدار

  “توسعه پایدار”؛ اصطلاحی که امروزه در همه محافل محیط …

وظایف برنامه ریزان ارشد محیط زیست

برنامه ریزان ارشد محیط زیست اغلب دارای تجربه گسترده ای …

شرح وظایف یک برنامه ریز محیط زیست

برنامه ریزان محیط زیست با تمرکز بر پایداری یک طرح …

مراحل ارزیابی استراتژیک زیست محیطی

مراحل ارزیابی استراتژیک زیست محیطی عبارتند از: ۱. شناسایی پروژه …

نوع فعالیت‌ها تحت عنوان استراتژیک زیست محیطی

چه نوع فعالیت‌هایی می‌تواند تحت عنوان استراتژیک زیست محیطی ارزیابی …

0
error: Content is protected !!